O klube …

Nadšenci mototuristiky a motošportu z Banskobystrického kraja v roku 2010 založili v Banskej Bystrici Chopper club Banská Bystrica , za účelom stretávania a jazdenia členov ako preferovanie svojho koníčka v klube.
S jazdením a poznávaním prírodných krás Slovenska , vznikla myšlienka prezentovať okolie Banskej Bystrice , samotnú cestu R66 , spájať motorkárov na akciách organizovaných klubom , vyvíjať osvetovú činnosť a samozrejme podporiť deti v detských domovoch a na onkológií. Pre možnosť naplniť ambície klubu bolo nutné klub zaradiť do Slovenskej motoscény nezávislých klubov , kde sme boli zaregistrovaný aj s našim logom v roku 2011.
Tak ako iné združenia , spolky aj náš klub prešiel rôznymi turbulenciami a nezrovnalosťami , kde niektorí členovia mali inú predstavu o fungovaní a opustili naše rady , avšak smer , ktorý bol vytýčený na začiatku bol a je nemenný. Napriek týmto zmenám , sme v rokoch 2012 a 2013 dokázali zorganizovať pre motorkársku verejnosť Chooper Rock párty v priestoroch Geronimo Vlkanová a dovolím si tvrdiť , že s úspechom. Ďalšie ročníky nebolo možné uskutočniť z dôvodu nedohodnutia sa s obcou. Nezabúdali sme každý rok na deti z Onkológie v Banskej Bystrici na na deti z detského domova Valaská . Našou snahou je pomôcť deťom aspoň trochou materiálneho zabezpečenia . ale hlavne  dať deťom radosť v ich ťažkom postavení.
Od roku 2015 klub zaregistroval ustálenie migrácie členov klubu a vrhol sa na činnosti spojené s prezentáciou Banskobystrického kraja formou akcie DEEP RIDE  ako aj prezentáciu samotnej R 66 .
Otváranie a zatváranie sezóny za účasti priateľov klubu je už samozrejmosťou a ohlasy sú pre nás povzbudením do ďalšej činnosti.

Rok 2017 sa stal významným hlavne z titulu získania nových klubových priestorov, ktoré budú slúžiť jednak pre členov klubu ako náš Clubhouse, ale v neposlednom rade aj ako príjemné miesto na stretávanie sa s našimi priateľmi.
Vďaka hlavne Waccovi sa môžeme prezentovať aj takýmto krásnym promo videom.
Chopper Club má momentálne 14 riadnych členov, ktorí fandia tomuto nádhernému koníčku, ktorým sú naše silné stroje.

Chopper club Banská Bystrica je otvorená organizácia pre všetkých nadšencov motoriek a preto budeme radi , keď nás oslovíte , vyvoláte stretnutie , zúčastníte sa našich akciách a stanete sa našimi priateľmi.

Ladislav

prezident Chopper club Banská Bystrica