Výstava ITF SLOVAKIATOUR

V dňoch 26.-29.1.2017 sa Chopper club Banská Bystrica zúčastnil, ako partner Slovenskej asociácie Route 66, veľtrhu ITF SLOVAKIATOUR v bratislavskej Inchebe. Cieľom bolo spropagovať región okolo slovenskej Route 66 ako i samotnú Route 66 a Chopper club Banská Bystrica.
Veľká vďaka patrí predovšetkým prezidentovi Slovenskej asociácie Route 66 – Dr. Jurajovi Smrečanovi, že nám umožnil v súčinnosti s Asociáciou účasť na takomto podujatí.