Kontakty

Občianske združenie
CHOPPER CLUB BANSKÁ BYSTRICA
Bagarova 11
974 04 Banská Bystrica

Clubhouse: Horná 26, Banská Bystrica

email: info@chopperclubbb.sk
mobil: +421 908 901 778

IČO:              42193184
Číslo účtu:    2923858004/1100
IBAN:            SK71 1100 0000 0029 2385 8004
Banka:          Tatra banka, a.s., Banská Bystrica
BIC:               TATRSKBX